אילמות סלקטיבית

 

אילמות סלקטיבית הינה קושי לדבר במצבים מסוימים או בפני אנשים מסוימים, כאשר אין כלל בעיה לדבר במצבים אחרים או בפני אנשים אחרים .