top of page

גמגום 

גמגום:

מהו גמגום?
גמגום הינה הפרעה בשטף הדיבור הכולל מאפיינים כגון חזרות על מילים או צלילים, היתקעות בדיבור, תנועות לוואי ועוד.

 סיבות להופעת הגמגום- כיום אין סיבה אחת ידועה הגורמת לגמגום. מחקרים מצביעים כי כנראה יש שילוב בין מרכיב גנטי לגורמים סביבתיים.

לילדים רבים מתפתח סביב גיל 2-4 חוסר שטף בדיבור התפתחותי, אשר לרוב חולף ללא התערבות מיוחדת תוך מספר חודשים.

כאשר חוסר השטף אינו עובר לאחר מספר חודשים, מומלץ ללכת לאבחון וטיפול גמגום אצל קלינאי/ת תקשורת.

דרכי טיפול- אצל ילדים צעירים מאוד, הטיפול לרוב נעשה דרך הדרכה למשפחה. בגילאים גדולים יותר משלבים את הילד בטיפול אצל קלינאי/ת תקשורת בו הילד לומד לדבר בעזרת טכניקות שונות לעידוד שטף בדיבור תוך כדי שימת לב לפן הרגשי.

מומלץ להורים לא להלחיץ את הילד, לתת לו זמן לסיים לדבר ללא הפרעות, לדבר איתו לאט ובדיבור רך. זאת על מנת לתת לילד דגם דיבור, וגם בכדי לשמור לו על הביטחון העצמי.

bottom of page