top of page

בדיקת שמיעה לילדים ומבוגרים 

בדיקת טימפנומטריה 

 

במכון אנו מבצעים בדיקות שמיעה לילדים ומבוגרים 

בדיקת טימפנומטריה - היענות עור התוף 

בדיקות השמיעה נדרשות לפני ניתוחי כפתורים , ועדות השמה , לפני ואחרי מתן תרופתי 

בבדיקת השמיעה נוכל לתת תמונת מצב עדכנית של השמיעה וכן של היענות עור התוף 

bottom of page