top of page

 

 

תחביר

 

תחביר הינה מערכת חוקים המאפשרת ארגון המילים במשפט בכדי להעביר מסר בעל משמעות. לדוגמא: "הילד נישק את הילדה" ו- הילדה נישקה את הילד" הינם משפטים תקינים על פי כללי התחביר, אולם בגלל שינוי בסדר, יש להם משמעות שונה.

שלב התחביר מתחיל עם הופעת הצירופים הראשוניים (צירופים של שתי מילים) בגיל שנתיים עד לגילאי בית הספר המאוחרים. בין הגילאים 2-5 שנים אוצר המילים והמושגים מתרחב ובד בבד נראית התפתחות של היכולת התחבירית:

 

  • בגיל שנתיים: הילד מדבר בצירופים ראשוניים. לדוגמא : "עוד בננה", "איפה אבא", "הנה אוטו"

  • בין גילאי 2:6-3 שנים הילד מדבר במשפטים פשוטים שלרוב הפועל עומד במרכזו. "לדוג' : "אבא הלך לעבודה", דובי ישן במיטה".

  • בין גילאי 3-5 שנים נראה הארכת מבעים של הילד, שימוש מתאים במיליות יחס במשפט ("את", "ב", "על" ועוד) ושימוש במשפטים מחוברים ומורכבים לדוג': "אבא הלך לארון והביא לי חולצה"

 

מהי לקות תחבירית 

לקות תחבירית בגילאים אלו הינה קושי בהבעת צירופים או משפטים בהתאם לגיל הילד. לקות זו יכולה לבוא לידי ביטוי במספר אופנים כגון:

 

  • הפקת מילים בודדות במקום צירופים תואמי גיל או הפקת משפטים דלים עם השמטות מילים ומושגים כאשר בהתאם לגיל אמורים להפיק משפטים ארוכים עם הרחבות ומושגים.

  • הפקת משפטים שאינם בסדר הנכון והמקובל למשל: "אימא תמזגי לי בקבוק לחלב" או "הילדה את נישק הילד" לא בנויים לפי הכללים הרגילים לכן קשה להבינם.

  • קושי ספציפי בהפקת מבנה משפט מסוים כגון: משפט שאלה.

 

 

 

bottom of page