top of page

 

מודעות פונולוגית

 

מהי מודעות פונולוגית?
הינה המודעות לכך כי השפה מורכבת מצלילים שונים, וכי ניתן לשחק בצלילים של המילים באופנים שונים למשל:

 

  • חריזה (לדוגמא: חנה-בננה),

  • זיהוי ובידוד צליל פותח וסוגר במילה (לדוגמא: בלון מתחיל בצליל ב' ונגמר בר')

  • השמטת הברה במילה (לדוגמא: חלון בלי חלו? מה נשאר?)

מודעות פונולוגית הינה יכולת אשר הולכת ומתפתחת בהתאם לגיל. בשפה העברית ילד המתחיל ללמוד קריאה צריך לבנות קשר בין סימני הכתב (גרפמה) ובין צלילי הדיבור (פונמה). הידע שמילים מורכבות מפונמות נפרדות הינו חשוב ביותר לבניית חוקי התאמה בין פונמות וגרפמות. על כן, מודעות פונולוגית בגיל גן חובה משמש ככלי ניבוי להצלחה ברכישת הקריאה.

 

מהו קושי במודעות פונולוגית?
קושי המתבטא בחוסר ערנות למרכיבים המילים וקושי לבצע מניפולציות בתת חלקים של המילה.

קושי זה יבוא לידי ביטוי בקושי ב:

-  במודעות לאורך המילה,

- הרכבה ופיקוק המילים להברות

- קושי בזיהוי והפקה של מילים חורזות

-  קושי בזיהוי מילים המסתיימות ומתחילות בצליל זהה.

                                                                                                                                     

 

לאור האמור לעיל ילדים בעלי קשיים במודעות הפונולוגית יראו קשיים ברכישת קריאה ואיות. קריאתם איטית, לא מדויקת ומאומצת. הם יתקשו להשיג פענוח אוטומטי והדבר אינו יאפשר להם להפנות משאבים להבנה ולהפוך את הקריאה לאמצעי לרכישת ידע ומושגים חדשים. בנוסף הם יתקשו באיות. בכתיבה שלהם נראה השמטת גרפמות, כתיבת גרפמות לא מתאימות ואיחוד מילים.

bottom of page